Registruokitės į tarptautinę konferenciją „Už sveiką Europą“

Vokietijos prezidentavimo Europos Sajungos Tarybai paminėti, 2020 metų spalio 7 d. Vokietijos asociacija Pro Generika kartu su Frankfurter Allgemeine organizuoja konferenciją For a healthy Europe.

Medikamentų tiekimo butelio kakliukai pasireiškė dar prieš Korona krizę. Vaistų tiekimo sutrikimai pradėjo augti per pandemijos įkarštį ir paveikė pacientų gydymą. 

Vaistų trūkumo butelio kakliukų susidarymas turi daug skirtingų priežasčių. Taip pat, kaip ir tai, kiek plačiai tai paveiks atskiras sveikatos apsaugos sistemas. Valstybės individualiai taikė priemones, kurios paveikė kitas valstybes.

Pandemija, kaip per padidinamąjį stiklą parodė tai, kas akivaizdu – vaistų tiekimo butelio kakliukų problemos sprendimas reikalauja europinio (pan-European) požiūrio!

Kokių pakeitimų reikia? Kaip europinės priemonės užtikrintų vaistų tiekimo saugumą visiems? Kokiu lygiu veikliųjų medžiagų ir medikamentų gamybos stiprinimas Europoje prisidės mažinant tiekimo butelio kakliukų problemą?

Renginyje siekiama šiuos klausimus diskutuoti. Bus pristatyti valstybių geriausios praktikos modeliai ir individualios patirtys. Bus aptartos įtampos tarp prieinamumo ir galimybės tiekti medikamentus. Temų ašis – kokia galima struktūra ir sąlygos stiprinti gamybą Europoje. 

Renginio programa

Registruotis į renginio nuotolinę transliaciją

Europos farmacijos strategija: tinkamas laikas užtikrinti vaistų prieinamumą ir išmokti Covid-19 pamokas

Generiniai, biopanašūs ir pridėtinę vertę kuriantys vaistai sudaro beveik 70 proc. visų aptarnaujamų receptų Europoje. Tačiau tam, kad pacientams jie būtų prieinami visiems vienodai, visuotinai ir teisingai, būtina stipri politika, kuriai Medicines for Europe teikė rekomendacijas Together for Health (Kartu už sveikatą) dokumente. Ateities farmacijos politikos strategija turėtų tikslingai skatinti tvirtą konkurenciją, grįstą sklandžiai veikiančia Europos Bendrijos vidaus rinka, pasibaigusio patento vaistų grupėje. Tai turi būti pasiekta skatinant sveiką konkurenciją naikinant išimtinumus ir šalinant barjerus, trukdančius vaistams patekti į rinką.

COVID-19 atskleidė Europos generinių vaistų pramonės atsparumą susitvarkant su pasiūlos didinimu patenkinant stipriai ir neprognozuotai išaugusią paklausą. Farmacijos politikos strategija turėtų būti konstruojama taip, kad būtų išnaudojami farmacijos pramonės pajėgumai ir investuojama į globaliai kompetentingą vaistų gamybos sektorių. Europos Sąjungos viešųjų pirkimų, farmacijos reguliavimo ir valstybės paramos politikos turėtų būti pritaikytos investicijų į kritinės produkcijos pajėgumus  intensyvinimui ir aukštųjų technologijų vaistų gamybai Europoje, siekiant visuomenės sveikatos.

Farmacijos strategija turėtų užtikrinti pacientams galimybę gauti vaistus iš esmės sprendžiant vaistų trūkumų problemas, užtikrinant sveikatos apsaugos politiką ir optimizuojant Europos reguliavimo sistemą. Tai labai susiję su ilgai delsiama skaitmeninio reguliavimo strategija, kuriai įgyvendinti būtini bendradarbiavimo bei koordinavimo mechanizmai tarp reguliuojančių institucijų.

Pandemija aiškiai parodė, kad siekiant susitvarkyti su vaistų prieinamumo netolygumais, kitomis kritinėmis problemomis, svarbus konstruktyvus dialogas tarp gamintojų, Europos Komisijos ir valstybių narių vyriausybių. Farmacijos strategijoje turėtų būti pripažįstama, kad farmacijos pramonė ir vyriausybės turi dalintis atsakomybe, kad užtikrintų vaistų prieinamumą visiems pacientams Europoje.

Nuoroda į Medicines for Europe pranešimą.

Specialus ženklinimas vaistus ir veikliąsias medžiagas Europoje gabenančiam transportui

Dėkojame už dedamas Lietuvos valdžios institucijų pastangas suvaldyti Covid-19 situaciją ir labai tikimės, kad šios siūlomos priemonės dar labiau prisidės prie teigiamų rezultatų.

Vaistų gamintojų asociacija kreipėsi į valdžios institucijas, prašydama atkreipti dėmesį ir imtis tarpvalstybinio koordinavimo veiksmų įgyvendinant 2020 m. kovo 16 d. Europos Komisijos priimtą dokumentą, kuriame pažymima, kad Europos Sąjungos valstybėms – narėms būtų užtikrinta nepertraukiama būtinų žmonėms vaistų, jiems gaminti reikalingų veikliųjų ir tarpinių medžiagų tiekimo grandinė, sudarant pirmenybę – „žaliąjį koridorių“ valstybių sienas kertančiam juos gabenti skirtam transportui su kroviniu ir be jo, turinčiam skiriamąjį ženklą.

Iniciatyva imtis skubių veiksmų, užtikrinančių nepertraukiamą vaistų ir veiklųjų medžiagų judėjimą tarp Europos valstybių sienų yra remiama ir Europos lygiu, asociacijos Medicines for Europe. Kreipimesi į Europos Komisiją įvardijamos konkrečios problemos, su kuriomis susiduria vaistų gamintojai.

Logotipo naudojimo sąlygos.

COVID-19 poveikis vaistų gamybai ir tiekimui Europoje

Situacija dėl COVID-19 Kinijoje paveikė vaistų gamintojus. Medicines for Europe išanalizavo situaciją dėl veikliųjų medžiagų, vaistų gamybos ir tiekimo bei teikia siūlymus valstybių reguliuojančioms institucijoms. Plačiau skaitykite čia.