Pasisakome už racionalų vaistų vartojimą ir užtikrinimą, kad pacientai jiems paskirtus vaistus atsakingai vartotų diagnozuotai ligai išgydyti ar suvaldyti.

KOMPENSAVIMO LYGMENYS

Pasisakome už platų ir visiems vienodą receptinių vaistų kompensavimą.

VAISTAI PAGAL LIGĄ

Vaistai privalo būti skiriami pagal ligos indikacijas ir už paskirtus vaistus pacientui valstybė privalo kompensuoti didžąją dalį arba visą sumą.

VAISTŲ PRIEINAMUMAS PACIENTAMS

Gydytojui turi būti suteikta teisė be apribojimų skirti kompensuojamąjį vaistą, jeigu pacientui nustatytos konkrečios ligos indikacijos. Pacientas privalo turėti teisę pasirinkti kompensuojamąjį vaistą iš plataus vaistų sąrašo, įvairios farmacinės formos ir stiprumo, dozuotės.

VAISTŲ PRIEINAMUMAS

Senstanti visuomenė, gerėjančios gyvenimo sąlygos ir kiti veiksniai didina lėtinių ligų skaičių, jaunina pacientų amžių. Dėl šių priežasčių būtina gerinti vaistų prieinamumą visų amžiaus grupių ir įvairias pajamas gaunantiems pacientams labai nedidinant bendrųjų valstybės išlaidų vaistams.

PERLEISTOS VERTĖS

 Asociacijos narės lėšas, skirtas gydytojų švietimui ir mokymams, naudoja skaidriai. Perleistas vertes deklaruoja pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus.

VAISTŲ POLITIKA

Mūsų nuomone, vaistų politika turi taikyti lygiateisiškumo principą, būti orientuota į visus pacientus, didinant vaistų prieinamumą, nustatant vienodą lengvatinį pridėtinės vertės mokestį (PVM) visiems vaistams, mažinant paciento ir jo šeimos ūkių patiriamas išlaidas vaistams.

© Copyright - VGA