Dėkojame už dedamas Lietuvos valdžios institucijų pastangas suvaldyti Covid-19 situaciją ir labai tikimės, kad šios siūlomos priemonės dar labiau prisidės prie teigiamų rezultatų.

Vaistų gamintojų asociacija kreipėsi į valdžios institucijas, prašydama atkreipti dėmesį ir imtis tarpvalstybinio koordinavimo veiksmų įgyvendinant 2020 m. kovo 16 d. Europos Komisijos priimtą dokumentą, kuriame pažymima, kad Europos Sąjungos valstybėms – narėms būtų užtikrinta nepertraukiama būtinų žmonėms vaistų, jiems gaminti reikalingų veikliųjų ir tarpinių medžiagų tiekimo grandinė, sudarant pirmenybę – „žaliąjį koridorių“ valstybių sienas kertančiam juos gabenti skirtam transportui su kroviniu ir be jo, turinčiam skiriamąjį ženklą.

Iniciatyva imtis skubių veiksmų, užtikrinančių nepertraukiamą vaistų ir veiklųjų medžiagų judėjimą tarp Europos valstybių sienų yra remiama ir Europos lygiu, asociacijos Medicines for Europe. Kreipimesi į Europos Komisiją įvardijamos konkrečios problemos, su kuriomis susiduria vaistų gamintojai.

Logotipo naudojimo sąlygos.