Vaistų gamintojų asociacija atviru laišku kreipėsi į Lietuvos Respublikos (LR) Seimo pirmininkę, LR Seimo frakcijas, LR Seimo sveikatos reikalų komitetą, naująją LR Ministrę Pirmininkę ir laikinąją LR Vyriausybę, prašydama nedelsiant priimti sprendimą nukelti nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliosiantį (taikytiną) LR Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Aprašas) 8 punkto naujos redakcijos įsigaliojimą.

2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648 LR Vyriausybė iš esmės pakeitė Aprašo 8 punktu reglamentuotą sudėtinių vaistinių preparatų (t.y. vaistų, kai vienoje tabletėje yra kelios veikliosios medžiagos) kainodarą, pakeisdama vieno gamintojo sudėtinių vaistų maksimalios priemokos dydį.

Iki nurodyto Aprašo 2020 m. birželio 17 d. pakeitimo, Aprašo 8 punktas numatė, kad didžiausia paciento priemoka už sudėtinį vaistinį preparatą, apskaičiuota vadovaujantis Aprašo 5 punktu, negali viršyti 20 proc. praėjusių metų vidutinių recepto kompensuojamųjų kainų (L) sumos.

Įsigaliosiantys pakeitimai reiškia, kad, jeigu sudėtinį vaistą sudaro 3 veikliosios medžiagos, tai nelikus sudėtinių vaistų, už kiekvieną vaistų pakelį valstybė sumokės 3 kartus daugiau antkainių vaistinėms. Tai taip pat reiškia, kad atskiri vaistai, iš kurių LR sveikatos apsaugos ministerija (SAM) siūlo pacientams susikomplektuoti ir susidozuoti sudėtinį vaistą, nebūtinai bus prieinami rinkoje reikiamomis dozuotėmis ir pakuotėmis dėl nuolatos vykstančių vienos veikliosios medžiagos vaistų tiekimo sutrikimų. Toks pakeitimas sukels papildomų kaštų ir apkraus sveikatos priežiūros specialistus papildomu darbu, nes turės būti perrašomi receptai dabartiniams pacientams.

Tai, kad Aprašo 2020 m. birželio 17 d. pakeitimas gali esmingai paveikti sudėtinių vaistų prieinamumą, sumažinti konkurenciją, savo išvadose tiesiogiai nurodė LR Konkurencijos taryba, LR Vyriausybės Kanceliarijos Teisės grupė, tačiau jų pastabos buvo ignoruotos svarstant nurodytą Aprašo pakeitimą.

Asociacija aiškiai įvardijo, kad nurodyto pakeitimo priėmimas gali esmingai sumažinti sudėtinių vaistinių preparatų prieinamumą bei neigiamai paveikti gamintojų ir pacientų interesus.

Tačiau LR Vyriausybė, žinodama visas aukščiau įvardintas neigiamas pasekmes ir grėsmes, priėmė Aprašo 2020 m. birželio 17 d. pakeitimą, jo 2.2 punkte numatydama, kad sudėtinių vaistų kainodaros pakeitimai įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d., t.y. taikoma 2021 m. I ketv. kompensuojamųjų vaistų kainynui.

Taigi, šiuo pakeitimu laikinoji LR Vyriausybė atsakomybę dėl neigiamų pasekmių dėl sudėtinių vaistinių preparatų kainodaros pakeitimų ir su tuo susijusį ženkliai sumažėsiantį sudėtinių vaistinių preparatų prieinamumą perkėlė naujam LR Seimui ir būsimiems LR sveikatos apsaugos ministrui ir LR Vyriausybei.

Asociacijos skaičiavimais, dėl nurodytų Aprašo pakeitimų, nuo 2021 m. sausio 1 d. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyne (2021 m. I ketv. kainynas) gali nelikti iki 100 sudėtinių vaistinių preparatų. Net jeigu Kompensuojamųjų vaistų komisija dėl neatitikusių Aprašo reikalavimų (posėdis numatytas 2020 m. gruodžio 2 d.) priims laikinus teigiamus sprendimus, nesprendžiant iš esmės, situacija išliks grėsminga kitais ketvirčiais.