Tikslai

  • Siekiame:
    • platesnio vaistų prieinamumo ir kompensavimo pacientams.
    • sąlygų vaistų gamintojams konkuruoti rinkos ekonomikos sąlygomis.
    • vaistų kompensavimo sistemos skaidrumo.

Vertybės

ETIKA

Asociacijos narės – tarptautinės farmacijos kompanijos ir jų atstovybės, rinkodaros teisių turėtojos, savo veikloje vadovaujasi aukščiausiomis etikos vertybėmis ir standartais.

KOKYBĖ, EFEKTYVUMAS IR SAUGUMAS

Asociacijos nariai – farmacijos kompanijos taiko ypač aukštus kokybės, efektyvumo ir saugumo reikalavimus. Jų gaminami vaistai atitinka visus Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktuose keliamus ir registracijai būtinus reikalavimus.

SKAIDRUMAS

Teikiame visuomenei informaciją apie gerąją farmacijos praktiką, pasiekimus ir naujoves.

TVARUMAS

Asociacijos narės savo veikla siekia tvarios sveikatos apsaugos sistemos, kurioje gydytojui ir pacientui būtų kuriama pridėtinė vertė.

BENDRADARBIAVIMAS

Esame atviri idėjoms ir su didele atsakomybe atstovaujame savo pamatines vertybes ir principus siekdami sveikatos apsaugos ir vaistų politikos tvarumo, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis.

© Copyright - VGA