Asociacijos įstatai

Vaistų gamintojų asociacija veikia pagal LR asociacijų įstatymą ir savo veikloje vadovaujasi Visuotiniame asociacijos narių susirinkime patvirtintais įstatais. Asociacijos valdyba yra kolegialus organas, kurį sudaro 7 nariai, išrinkti Asociacijos narių.

Valdyba

Darius Sinkevičius

Valdybos pirmininkas

KRKA

Aušra Aliukonienė

Valdybos pirmininko pavaduotoja

Viatris

Justinas Poderis

Valdybos narys

Glimstedt

Tadas Grybinas

Valdybos narys

Zentiva

Eglė Siudikienė

Valdybos narė

Teva

Saulius Mečislovas Žemaitis

Valdybos narys

Swixx BioPharma

Laisvida Krušienė

Valdybos narė

Sandoz

Etikos kodeksas

2019 metų sausio 1 d. tapusi Europos generinių, biopanašių ir pridėtinę vertę kuriančių vaistų gamintojus vienijančios asociacijos Medicines for Europe asocijuota nare, Vaistų gamintojų asociacija vadovaujasi šios asociacijos Code of Conduct (Elgesio kodeksu).

2014 metų VGA Visuotiniame asociacijos narių susirinkime patvirtino, kad laikosi Vaistų rinkodaros etikos kodekso ir jo dalies, Atskleidimo kodekso, pagal savanorišką susitarimą su IFPA (Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija). Konsoliduoto Etikos kodekso naują redakciją VGA patvirtino Visuotiniame asociacijos narių susirinkime 2020 m. birželio 25 d. Kodeksas taikomas kompanijoms, vykdančioms vaistų rinkodarą Lietuvoje.

Kodekso priežiūrą vykdo komisija, kurią sudaro po tris iš kiekvienos asociacijos deleguotus narius. Komisijai vadovauja pirmininkas.

© Copyright - VGA