Vaistų gamintojų asociacija veikia pagal LR asociacijų įstatymą ir savo veikloje vadovaujasi Visuotiniame asociacijos narių susirinkime patvirtintais įstatais. Asociacijos valdyba yra kolegialus organas, kurį sudaro 7 nariai, išrinkti Asociacijos narių.

Valdyba

Laisvida Krušienė

Valdybos pirmininkė

Sandoz

Aušra Renevienė

Valdybos pirmininkės pavaduotoja

Viatris

Justinas Poderis

Valdybos narys

Glimstedt

Tadas Grybinas

Valdybos narys

Zentiva

Elvina Milašauskė

Valdybos narė

Teva

Darius Sinkevičius

Valdybos narys

KRKA

Ričardas Gražulis

Valdybos narys

STADA Baltics

Etikos kodeksas

2019 metų sausio 1 d. tapusi Europos generinių, biopanašių ir pridėtinę vertę kuriančių vaistų gamintojus vienijančios asociacijos Medicines for Europe asocijuota nare, Vaistų gamintojų asociacija vadovaujasi šios asociacijos Code of Conduct (Elgesio kodeksu).

2014 metų VGA Visuotiniame asociacijos narių susirinkime patvirtino, kad laikosi Vaistų rinkodaros etikos kodekso ir jo dalies, Atskleidimo kodekso, pagal savanorišką susitarimą su IFPA (Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija). Konsoliduoto Etikos kodekso naują redakciją VGA patvirtino Visuotiniame asociacijos narių susirinkime 2020 m. birželio 25 d. Kodeksas taikomas kompanijoms, vykdančioms vaistų rinkodarą Lietuvoje.

Kodekso priežiūrą vykdo komisija, kurią sudaro po tris iš kiekvienos asociacijos deleguotus narius. Komisijai vadovauja pirmininkas.

© Copyright - VGA