Liepos 19 d. atskiru sveikatos apsaugos ministro įsakymu iki liepos 27 d., penktadienio, pratęstas paraiškų teikimo IV ketv. kompensuojamųjų vaistų kainynui, turinčiam įsigalioti spalio 1 d., terminas.

Paraiškų teikimas kito ketvirčio kainynui prasidėjo liepos 1 d. ir pagal teisės aktus gamintojai jas turėjo pateikti iki liepos 20 d. Tačiau paraiškų teikimo laikotarpio pabaigoje, liepos 18 d., LR vyriausybė priėmė sprendimą, kuriuo pritarta ministerijos siūlytai modifikuotai formulei, pagal kurią skaičiuojamos kompensuojamųjų vaistų bazinės kainos ir pacientų priemokos. Gamintojams šie pakeitimai reiškia pakeistas patekimo į kainyną sąlygas.

IV ketv. kompensuojamųjų vaistų kainyno svarbios datos:

Paraiškų teikimas iki liepos 27 d.
Kainyno projektas skelbiamas rugpjūčio 10 d.
Kainų adaptavimas iki rugpjūčio 27 d.
Galutinis kainyno projektas ministrui pasirašyti rugsėjo 14 d.
Naujas kainynas įsigalioja spalio 1 d.

Vaistų gamintojų asociacija III ketv. kainyne pasireiškusias problemas siūlė spręsti taikant visiems gamintojams vienodą vaistų grupavimą pagal dozę, nebraukiant vaistų iš kainyno, taikant tikslų kainų referavimą pagal gamintoją. Asociacijos nuomone, teisės aktų pakeitimai negali būti taikomi šiuo metu teikiamų paraiškų vertinimui, o taikomi paraiškoms, teikiamoms 2019 m. I ketv. kompensuojamųjų vaistų kainynui.