Konferencijoje apie racionalų vaistų vartojimą bus diskutuojama, kaip tiksliai pamatuoti valstybės išlaidas kompensuojamiesiems vaistams, kaip didinti vaistų prieinamumą ir pasirinkimą pacientams. Bus aptariama investicijų į racionalų vaistų vartojimą nauda pacientų gydymosi kelyje, užtikrinant vaistų nepertraukiamą tiekimą, inovatyvių technologijų pagalba sukurtų vaistų pridėtinė vertė ir gydymas pagal tarptautines rekomendacijas, Europos ir Lietuvos pacientų atstovavimo bei dalyvavimo sprendžiant savo sveikatos klausimus patirtis ir siūlymai.

Programa 

2019 m. lapkričio 29 d.

9:00-9:30 Registration and Morning coffee

9:30-9:50 Opening and Welcome

Darius Sinkevičius, Chairman of the Board, VGA, Lithuania

PhD Kristina Garuolienė, Vice-minister of Health, Lithuania

PhD Liudas Mažylis, Member of the European Parliament

9:50-10:20 Evidence based data and external benchmarks in adherence analytic

Michał Pilkiewicz, Director Supplier Relations, East Europe, QVIA, Poland

10:20-10:50 How innovative forms and continuous supply of medicines contribute to better adherence

Diogo Piedade, Health Economics Advisor, Medicines for Europe, Belgium

10:50-11:20 Coffee break

11:20-11:50 Adherence experience from the point of physicians

MD, PhD, Prof. Marius Miglinas, President, Lithuanian Hypertension Society, Lithuania

11:50-12:20 The consumer voice in medicines policy making

Ancel.la Santos, Senior Health Policy Officer, BEUC, Belgium

12:20-12:50 Rational use of medicines

PhD Kristina Garuolienė, Vice-minister of Health, Lithuania

12:50-13:30 Panel and Closing: How investing in medication adherence improves health outcomes and health system efficiency by all speakers.

Renginys anglų kalba. Būtina registracija. Kontaktai susisiekti: info@vgalietuva.lt