Vaistų gamintojų asociacija yra atkreipusi atsakingų institucijų dėmesį išreikšdama susirūpinimą dėl realių pavyzdžių, kai internete visuomenei reklamuojami ir parduodami galimai vaistų požymius atitinkantys produktai, pagaminti ne Europos Sąjungoje, neatitinkantys vaistų reklamos griežtų reikalavimų, tik informavus (notifikavus) Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT).

Tai – ribiniai produktai, o klausimas yra labai aktualus įvairiais aspektais, bet labiausiai dėl to, kad dėl egzistuojančių sprendimų priėmimo spragų gali nukentėti žmonių sveikata, daugėti vaistams, pvz., antibiotikams, atsparių ligų, alerginių reakcijų, ar net ilgainiui galinčių išsivystyti organų ir jų sistemų pažeidimų, nelaimingų baigčių, o viso to pasekmės brangiai kainuotų visai visuomenei ir ekonomikai.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvoje veikianti Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) griežtai kontroliuoja teikiamus duomenis, taip pat reklamą apie Lietuvoje registruotus vaistus, dėl kurių saugumo ir patikimumo registruodama įsitikino Europos vaistų agentūra, kad pacientai bei sveikatos priežiūros specialistai gautų tik patikimą ir neklaidinančią informaciją. Be viso to, Lietuvoje veikiantys vaistų gamintojai, bendradarbiaudami su VVKT, nepertraukiamai vykdo jiems teisės aktais pavestą farmakologinį budrumą, kad Lietuvos pacientus pasiektų visus geros gamybos praktikos reikalavimus atitinkantys saugūs vaistai.

VGA teikė siūlymus atsakingoms institucijoms, atkreipdama dėmesį į būtinybę tikslinti vaistų reklamos internete reikalavimus, ypač griežtai atskirti vaistų ir ne vaistų požymius atitinkančių ribinių produktų kontrolę, sutelkiant valstybės farmacijos ekspertines ir sprendimų priėmimo kompetencijas vienoje atsakingoje institucijoje. Tikimės, šie klausimai sulauks savo eilės institucijų darbotvarkėje.