Vaistų gamintojų asociacija (toliau – Asociacija arba VGA), būdama Europos asociacijos Medicines for Europe, tiekiančios Europos pacientams per 70 proc. visų receptinių vaistų, nare, yra susirūpinusi ir prašo atkreipti dėmesį į vis didėjančios infliacijos poveikį bei dėl to kylančias grėsmes saugiam vaistų tiekimui Europoje ir Lietuvoje.

Pastarąjį dešimtmetį pasibaigusio patento vaistams taikomas griežtas kainų reguliavimas, biudžeto taupymo priemonės, žemiausios kainos kainodaros principai, sukėlę esminę kainų eroziją ir nestabilią situaciją vaistų gamintojams. Situaciją dar labiau pablogino Covid-19 krizė ir karas Ukrainoje, sukėlę drastišką bendrosios infliacijos, žaliavų ir transporto kaštų augimą.

Europoje infliacija išaugo virš 7 proc. – iki dešimtmečius nesiekusio lygio yra sustiprinta svarbių mūsų sektoriui ir didinusių kaštus išorinių faktorių:

·       Energija ir tiekimas: karas Ukrainoje padidino energijos kainas Europoje 65 proc. už dujas ir 30 proc. už elektrą, o kai kuriems gamintojams iškilo ir pakankamo dujų tiekimo grėsmė. Tai tiesiogiai ir greitai paveiktų vaistų tiekimą.

·       Logistika: transportavimo kaštai dramatiškai išaugo iki 500 proc. dėl butelio kakliukų, susidariusių dėl Covid-19 pandemijos ir karo Ukrainoje. Tai daro neigiamą įtaką vaistų gamybai ir transportavimui Europoje.

·       Gamybai naudojamos medžiagos ir žaliavos: gamybai naudojamų medžiagų kaštai išaugo 50-160 proc.

·       Kompetentingi darbuotojai: bendroji infliacija sukelia ir kompetentingų specialistų trūkumą mokslu grįstoje pramonėje.

Pasibaigusio patento vaistų pramonė veikia stipriai reguliuojamoje rinkoje, kurioje kompensuojamųjų vaistų kainodarą nustato nacionalinės valdžios institucijos (Lietuvoje: LR Seimas, LR Vyriausybė, LR Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Valstybine ligonių kasa prie LR SAM), taikydamos kainų referavimą, kaip automatinę kainų mažinimo priemonę, kainų įšaldymą ir kitas, bloginančias situaciją.

Mūsų sektorius yra įsipareigojęs morališkai ir turi teisinę pareigą palaikyti vaistų tiekimą Europoje. Tačiau šis sektorius negali veikti aukštos infliacijos ir politikos, vykdančios didelį kainų mažinimo spaudimą, sąlygomis.

Medicines for Europe vardu kviečiame atsakingas Europos ir Lietuvos institucijas spręsti šią situaciją formuojant tvarią politiką.

·       Pripažinti receptinių vaistų sritį tokios pačios kritinės svarbos Europos Sąjungos ir jos valstybių-narių kovos su infliacija planuose, taip pat, kaip ir dujų bei naftos tiekimo sektorių: vaistų gamyba yra tiesiogiai priklausoma nuo energijos tiekimo.

·       Įspėti apie potencialias vaistų tiekimo ir prieinamumo rizikas: paskatinti valstybes nares pripažinti infliaciją vykdant Skaidrumo direktyvos įsipareigojimus, kurie susiję su vaistų gamybos prieinamumu ir efektyvumu.

·       Taikyti priemones, leidžiančias sušvelninti infliacijos poveikį kaštams: kompanijos galėtų adaptuoti kainas pagal infliacijos lygį.

·       Reformuoti vaistų kompensavimo modelius: egzistuoja plačiai nustatytas ryšys tarp vaistų trūkumo ir neprotingos vaistų pirkimų praktikos.

·       Paprastinti reguliavimą ir mažinti dėl jo patiriamus kaštus: Vaistų strategijoje yra numatytas aiškus planas, kaip padidinti vaistų reguliavimo efektyvumą investuojant į skaitmenizavimą (pvz., ePIL), reformuojant variacijų reguliavimą. Šie sprendimai turi būti prioretizuojami siekiant mažinti spaudimą vaistų prieinamumui.

·       Remti investicijas į gamybą Europos Sąjungoje: Europa susiduria su stipria kitų regionų konkurencija, dėl to privalomas šios pramonės dalyvavimas būtinuose Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose.

Vaistų gamintojai įvykdė savo įsipareigojimus Covid-19 pandemijos metu, teikia paramą kariaujančiai Ukrainai ir reinvestuoja į vaistų gamybą Europoje. Esame pasiruošę dirbti kartu su Jumis, kad užtikrintume, jog jokios krizės nepakirstų vaistų prieinamumo pacientams. Tikimės, įsigilinsite ir diskutuosime kartu ieškodami tinkamiausių sprendimų.

EPSCO (Health) Council – Open letter from Medicines for Europe Executive Committee to European Health Ministers and responsible European Commissioners on inflation impacting the supply of essential medicines (anglų k.)