LR farmacijos įstatymo pakeitimai 

Šiuo metu svarstomi LR farmacijos įstatymo pakeitimai, susiję su Pirmo paskyrimo, kompensuojamųjų vaistų kainyno periodiškumo keitimu.

Vaistų gamintojai palaiko valdžios siūlymus, susijusius su Pirmo paskyrimo taisyklės keitimu, nes jie naudingi žmonėms.

Be to 1. Valstybė ir toliau kompensuos tik bazinę vaisto kainą, Pirmas paskyrimas išliks, bet jo nepasirinkę, žmonės už kompensuojamą vaistą mokės tik paciento priemoką, o ne visą vaisto kainą, kaip yra iki šiol. 2. Sprendimas keisti išplaukia iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties, kurioje pasisakyta, jog žmonėms, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, nebūtų sudaryti apribojimai, apsunkinantys jų teises gauti vaistų įsigijimo išlaidų kompensavimą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, o šios teisės turi būti įtvirtintos įstatyme (Farmacijos įstatyme).

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad siūlydama kompensuojamųjų vaistų kainyną išleisti kas 6 (2 kartus per metus), o ne kas 3 mėnesius (4 kartus per metus), valstybė, iš vienos pusės, visiems dalyviams sumažins administracinę naštą, prisidės prie kompensuojamųjų vaistų sistemos tvarumo. Iš kitos pusės, turi sudaryti sąlygas gamintojams sąžiningai konkuruoti, kad daugiau vaistų patektų į kainyną.