Vaistų tiekimo sutrikimų būna nuolatos, tačiau pastaruoju metu tai tampa ypač skaudžia problema ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje.

Priežastys yra sisteminės:

Pirma, Lietuvoje esantis ir numatomas ypač griežtas kompensuojamųjų vaistų kainų reguliavimas lemia, kad Lietuvos rinka tampa nepatraukli, dėl to vaistų gamybos eilėje tenka laukti ilgai.

Antra, Covid-19 bei karo Ukrainoje sukelti padariniai sutrikdė tiekimo grandines. Išaugo vaistų gamybos kaštai dėl veikliųjų, pagalbinių ir pakavimo medžiagų, energijos žaliavų, logistikos kainų padidėjimo dešimtimis ir šimtais procentų. Pavyzdžiui, dėl pakavimo medžiagos aliuminio trūkumų, į rinką negali būti išleistos vaistų serijos.

Trečia, griežti kainodaros reikalavimai, ribojantys gamintojų konkurenciją.

Kai visos šios priežastys susisumuoja, neigiamas efektas tampa dar stipresnis.

Suprasdama problemos rimtumą, Vaistų gamintojų asociacija teikė siūlymus, kuriais prašoma atsisakyti išorinio kainų referavimo ir kainų įšaldymo, kaip ribojančių rinkos konkurenciją.

Lietuvos rinka yra labai maža. Situaciją palengvintų, jeigu vyktų rinkos konkurencija. Kuo daugiau tiekėjų, tuo mažesnės būtų vaistų trūkumo pasekmės pacientams.