Europos asociacija Medicines for Europe, kurios nare yra Vaistų gamintojų asociacija, išplatino pranešimą spaudai su Medicines for Europe prezidentės p. Elisabeth Stampa (Medichem) nuomone dėl ES vaistų strategijos peržiūros.

Europos vaistų gamintojai yra įsipareigoję, kad visus ES pacientus vaistai pasiektų laiku. Per Covid-19 pandemiją mobilizuoti resursai, kad būtų užtikrinta būtinųjų vaistų gamyba ir tiekimas pacientams. Aktyviai teikti teisėkūros siūlymai, kad būtų sustiprinti pagrindiniai viešosios sveikatos politikos tikslai. Siekiant vienodo vaistų prieinamumo ES, tvirtai siekiama tikslingo teisinio aiškumo ir užtikrintumo patentų srityje. 

Manome, kad neturėtų būti akumuliuojamos reguliacinės iniciatyvos, kurios pratęstų reguliacinių duomenų periodą ilgiausiai pasaulyje. Sieksime greitesnės skaitmenizacijos įtvirtinimo teisės aktuose, kad būtų galima numatyti, išvengti ir sušvelninti vaistų trūkumus bei sudaryti Vaistų saugumo susitarimą, skatinantį daugiau investicijų į gamybą. Mums priimtinas Vienos sveikatos požiūris į farmacijos politiką, derinant vaistų prieinamumą ir aplinką. Tačiau brėžiame liniją bet kokioms pastangoms mažinti saugumą, kokybę ar efektyvumą, kurie turi būti esminiai vaistų reguliavimo sistemos viešosios sveikatos tikslai.

Medicines for Europe prezidentė p. Elisabeth Stampa (Medichem), komentuodama paskelbtą ES farmacijos teisenos peržiūrą pasisakė: „Ilgai laukta ES farmacijos teisenos peržiūra jau čia. Pagrindinis dėmesys pasibaigusio patento vaistų pramonės vaidmeniui pacientams yra aiškiai atspindėtas projekto intencijose, atliepiant mūsų įsipareigojimą vaistų prieinamumui, kada ir kur jų reikėtų. Padėsime ES gerinti vaistų prieinamumą įgyvendinant pirmosios dienos konkurenciją. Metai iš metų sklandžiai bendradarbiaujame su Europos Komisija, per pandemiją ir karą Ukrainoje, ir ši teisena privalo atspindėti sunkiai išmoktą vaistų sistemos realybę. Tačiau mums vis dar trūksta pramoninės strategijos, kuri stiprintų Europos pasibaigusio patento sektorių ir užtikrintų sveikatos atvirą strateginę autonomiją. Tuo tikslu tikimės sklandaus darbo su Europos Parlamentu ir valstybėmis narėmis, siekiant vienodo ir laiku vaistų prieinamumo pacientams ir tiekimo saugumo Europoje.“