Medicines for Europe sveikina 2019 m. sausio 23 d. balsavimą dėl paramos SPC manufacturing waiver Europos Parlamento Teisės (JURI) komitete, kuris derina sveikatos (ENVI) ir prekybos (INTA) komitetų nuomones.

Kompromisinis susitarimas apima galimybę gaminti generinius ir biopanašius vaistus patento galiojimo metu eksporto iš Europos Sąjungos tikslais ir 2 metus gaminti bei pirmą dieną, pasibaigus patentui, juos parduoti Europos Sąjungos šalyse. Šis sprendimas yra svarbus, nes neliks prievartinės vaistų gamybos skatinimo už Europos Sąjungos ribų ir prisidės prie smulkaus ir vidutinio dydžio gamintojų veiklos skatinimo. Dar svarbiau, kad šis sprendimas pasitarnaus didinant vaistų prieinamumą pacientams ir mažinant valstybių sveikatos išlaidas, nes Europoje pagaminti generiniai ir biopanašūs vaistai pasirodys jau kitą dieną po to, kai pasibaigs to vaisto išimtinė patento apsauga. Europos Parlamento poziciją pilnai paaiškina ir Europos komisijos poveikio tyrimo išvada, teigianti, kad SPC manufacturing waiver eksporto ir gamybos iš anksto tikslais būtų efektyviausias ir paprasčiausias pasirinkimas.

JURI komitete buvo balsuota už SPC manufacturing waiver įgyvendinimą nuo 2021 metų sausio. Suprantama, kad lieka erdvės tobulėti laikantis pažadų dėl darbo vietų bei mažesnių kaštų pacientams ir sveikatos apsaugos sistemoms.

JURI komitetas taip pat pripažįsta, kad gamintojai privalo apsaugoti teises ir laikytis griežtų konfidencialios komercinės informacijos reikalavimų notifikavimo proceduros metu. Tikimės, šis sveiko proto požiūris atsispindės galutiniame SPC manufacturing waiver tekste. Tačiau nesuprantame logikos, kodėl falsifikuotų vaistų reikalavimai, kurie yra skirti pacientų saugumui užtikrinti, įtraukiami į ES reguliavimą dėl farmacinių iniciatyvų.

Medicines for Europe generalinis direktorius Adrian van den Hoven komentavo: „Europos Parlamentas kruopščiai peržiūrėjo ir pristatė daug pozityvių pokyčių svarstydamas SPC manufacturing waiver pasiūlymą. Toliau derinant tekstą trialogų fazėje, SPC manufacturing waiver laikysis pažado užtikrinti pacientams vaistų prieinamumą, gamintojams darbo vietas ir tvarius sveikatos apsaugos biudžetus Europoje.“