2019 metų kovo 7 dieną įsigaliojo LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas mažo terapinio indekso vaistinių preparatų sąrašas. Jame esantys 346 vaistai yra skirti epilepsijai gydyti. Sąrašas sudarytas pakeitus LRV nutarimą Nr. 994, įsigaliojusį nuo 2019 m. vasario 22 d.

Vaistų gamintojų asociacijos nuomone, šiuo pakeitimu LR sveikatos apsaugos ministerija pripažįsta, kad esamą kompensuojamųjų vaistų tvarką reikia tobulinti, praplečiant galimybes į kainyną patekti daugiau visiems pacientams reikalingų vaistų. Sumažėjus kompensuojamųjų vaistų skaičiui, 2018 metais 40 proc. pacientų pirko vaistus už savo pinigus. Dabar asociacijos skaičiavimais, 20-30 procentų pacientų vaistus perka už savo pinigus.

Pastaruoju metu pastebima ir dar viena stiprėjanti tendencija, kad gamintojai priversti atsisakyti į kompensuojamųjų vaistų kainyną nepatenkančių vaistų. Dėl šios priežasties būtini sprendimai, skatinantys gamintojų tarpusavio konkurenciją ir didinantys kompensuojamųjų vaistų prieinamumą pacientams.