Vaistų gamintojų asociacijos iniciatyva vyko asociacijos narių susitikimas su LR sveikatos apsaugos viceministre Kristina Garuoliene, kitais ministerijos Farmacijos departamento Farmakoekonomikos ir vaistų kainodaros skyriaus bei Valstybinės ligonių kasos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos Vaistų kompensavimo skyriaus atstovais.

Susitikimo metu asociacija įvardijo problemas ir pateikė siūlymus, kaip spręsti klausimus dėl kompensuojamųjų vaistų kainyno tvarkos tobulinimo, paraiškų teikimo kito ketvirčio kompensuojamųjų vaistų kainynui, aiškių procedūrų ir terminų nustatymo, tvaraus vaistų tiekimo, kad pacientams būtų užtikrintas kuo platesnis kompensuojamųjų vaistų sąrašas ir pasirinkimas.