Vaistų gamintojų asociacija (toliau – Asociacija arba VGA), būdama Europos asociacijos Medicines for Europe, tiekiančios Europos pacientams per 70 proc. visų receptinių pasibaigusio patento vaistų, nare, yra susirūpinusi ir prašo atkreipti dėmesį į vis didėjančių energijos kainų ir infliacijos poveikį farmacijos pramonei bei dėl to kylančias grėsmes vaistų tiekimui Europoje.

Pastarąjį dešimtmetį pasibaigusio patento vaistams taikomas griežtas kainų reguliavimas, biudžeto taupymo priemonės, žemiausios kainos kainodaros principai, sukėlę esminę kainų eroziją ir nestabilią situaciją vaistų gamintojams. Situaciją dar labiau pablogino Covid-19 krizė ir karas Ukrainoje, sukėlę dramatišką bendrosios infliacijos (Lietuvoje – 21,1 proc. 2022 m. rugpjūčio mėn.), žaliavų (padidėjo 50-160%), transporto (padidėjo 500%) ir energijos kainų augimą.

Tuo metu, kai vaistų gamintojų tiekėjai kelia kainas, pasibaigusio patento vaistų pramonė veikia stipriai reguliuojamoje aplinkoje, kurioje nėra jokių svertų adaptuoti kainų, nes kompensuojamųjų vaistų kainodarą nustato nacionalinės valdžios institucijos (Lietuvoje: LR Seimas, LR Vyriausybė, LR Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Valstybine ligonių kasa prie LR SAM), taikydamos kainų referavimą, kaip automatinę kainų mažinimo priemonę, kainų įšaldymą ir kitas, bloginančias vaistų prieinamumą.  

Šiame svarbu suprasti, kad bet koks vaistų gamybos nutraukimas, net ir laikinas, sukeltų žalingą poveikį sukelsiančius vaistų tiekimo sutrikimus pacientams, ligoninėms ir kitoms gydymo įstaigoms. Kai kurių vaistų (pvz., sterilių biologinių medžiagų ir antibiotikų) gamybos procese yra taikomi labai specializuoti kaitinimo ir vėsinimo metodai, reikalaujantys daug energijos, kaip ir intensyviuose veikliųjų medžiagų ar jų junginių gamybos procesuose.

VGA remia Medicines for Europe kreipimąsi ir prašo neeiliniame 2022 m. rugsėjo 30 d. Europos Sąjungos Energetikos tarybos susitikime dalyvausiančių Lietuvos atstovų bei kitų atsakingų ministrų, valstybės tarnautojų ir politikų palaikyti ją, prioritetizuojant farmacijos sektorių, kaip vieną iš svarbiausių, siekiant užtikrinti tvarų sveikatos apsaugos sistemos funkcionavimą ir nepertraukiamą pacientų gydymą. 

Atsižvelgdami į išdėstytą, kviečiame rimtai svarstyti VGA teiktus siūlymus dėl kompensuojamųjų vaistų kainodaros priemonių, kurios didintų kompensuojamųjų vaistų prieinamumą pacientams, mažintų tiekimo sutrikimų rizikas.